Czy korzystanie z internetu może być bezpieczne?

Praca, komunikacja, życie codzienne

Net to medium, które dopomaga do masowej komunikacji oraz dodatkowo obejmuje swoim zakresem najprzeróżniejsze kanały przekazu w skali globalnej Niełatwo sobie zwizualizować, ażeby komukolwiek, kto powinna się za obywatela tzw. „cywilizowanego świata” przekonanie Sieci jest obce. Bez wahania mamy opcję uznać, że sieć stała się nieodzownym elementem naszego życia.

Net ułatwia osobom na pracę zawodową, szczególnie pracę zdalną, upraszcza załatwianie spraw urzędowych, dopomaga zdobywać naukę i wykształcenie, doszkalać się, poznawać języki a oprócz tego prowadzić życie towarzyskie, min. poznawać nowych ludzi, czy korzystać z mediów społecznościowych.

Prawo

Do czasu, jeśli światek wirtualny był polem działania uczonych, relatywnie nielicznej grupy klientów, jakieś regulacje prawne nie były potrzebne. Wspólnie z komercjalizacją sieci zapoczątkowano wprowadzać regulacje prawne, jakie posiadają tyle samo wielbicieli, co oraz dodatkowo przeciwników. Tobie pierwsi uważają, iż traktowanie Globalnej sieci jako wolnej przestrzeni to teraz posunięcie do cyber anarchii, w której nieograniczenie mogliby funkcjonować przestępcy. Przeciwnicy wykorzystania prawa na w przestrzeni wirtualnej uważają, iż jakikolwiek regulacje mocą prawa są bezzasadne, ponieważ cyberprzestrzeń nie ma ani statusu państwowego ani międzynarodowego.

Wirtualna przestrzeń jako sieć wielowymiarowej komunikacji, jaka pozwala nieograniczenie przekraczać granice państwowe, kulturowe, może służyć przy tym w zamierzeniach biznesowych, w wymianie artykułów jednakże również usług a wtenczas uwidaczniają się bariery celne. Jedynie Unia Europejska opracowała deklarację o wolnym przepływie artykułów jednakże również obsługi, jak też wprowadziła zasadę „wszędobylstwa”, wg, jakiej wystarczy, aby jeden fragment przestępstwa miał położenie w danym kraju, aby podlegał jego jurysdykcji.

U nas w prawie nie ma określonych reguł, które regulowałyby istnienie w sieci, co nie jest równoznaczne, że panuje tam bezprawie. Omawiane zagadnienia regulują rozporządzenia prawne: prawa cywilnego, karnego lub prasowego. Przepisy tej jakości są aktualnie modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Tak różnorakie kodeksy nie wykluczają się, z kolei nakładają we wzajemnej współpracy. Coraz bardziej do tegoż, zalecenia netykiety mamy alternatywę wyszukać w prawie autorskim, kodeksie etyki medialnej albo w ustawie o ochronie danych osobowych.